Veikindi sjóðfélaga

Dagpeningar

 1. Sjóðurinn greiðir bætur til sjóðfélaga í slysa- og veikindatilfellum eftir því sem nánar er mælt fyrir  í þessum reglum. Sjóðurinn styrkir einnig fyrirbyggjandi aðgerðir á sviði heilsueflingar og forvarnir gegn sjúkdómum sbr. lið 5.
 2. Rétt til dagpeninga eða styrks úr sjóðnum eiga þeir sem aðild eiga að sjóðnum og njóta veikindaréttar samkvæmt gr. 2.2.1 í samkomulagi BSRB um veikindarétt enda hafi verið greitt vegna þeirra í sjóðinn a.m.k. 6 mánuði fyrir styrkveitingu.
 3. Dagpeningar greiðast úr sjóðnum með eftirfarandi hætti:
  1. Dagpeningar greiðast frá þeim tíma sem samnings-/lögbundinni launagreiðslu frá atvinnurekanda lýkur.
  2. Upphæð dagpeninga skal vera 80% af meðal heildarlaunum síðustu 12 mánuði. Sé starfstími skemmri skal miðað við meðaltal launa þann tíma.
  3. Heimilt er að greiða dagpeninga hlutfallslega ef sjóðfélagi getur ekki vegna veikinda unnið fulla vinnu samkvæmt læknisráði.
  4. Heimilt er að greiða dagpeninga í allt að 60 daga vegna langvarandi veikinda maka eða barna sjóðfélaga enda missi hann launatekjur vegna þeirra. Sjóðfélagi skal þó hafa náð eins árs sjóðsaðild til að njóta þessarar heimildar.
 4. Réttur sjóðfélaga til dagpeninga á hverjum 12 mánuðum er:
  1. Starfstími 6 til 12 mánuðir, 45 dagar.
  2. Starfstími lengri en 12 mánuðir, 90 dagar, þó þannig að samanlagt greiðslutímabil vinnuveitanda og sjóðsins verði aldrei lengra en 360 dagar. Þá er heimilt að greiða dagpeninga í allt að 30 daga til þeirra sem hafa lokið 360 daga veikindarétti hjá launagreiðanda.

Dagpeningar greiðast ekki lengur en ráðningu starfsmanns er ætlað að standa.

Varðandi dagpeninga til atvinnulausra

Í 12. grein reglna sjóðsins sem varða sjóðsaðild segir eftirfarandi:
Atvinnulausir sem greiða félagsgjald til stéttarfélaga sem eiga aðild að sjóðnum geta sótt
  um styrki skv. eftirtöldum greinum: 5a, 5b, 5d, 5h og 6.gr. Atvinnulausir ávinna sér ekki rétt
  á meðan á atvinnuleysi stendur en viðhalda þeim rétti sem þeir höfðu þegar þeir voru í
  starfi. Missi atvinnulausir bætur vegna veikinda getur sjóðurinn styrkt þá sem svarar 100%
  af atvinnuleysisbótum í allt að 30 daga.

ATH!
Þegar sótt er um dagpeninga þurfa eftirfarandi gögn að fylgja:

 • Vottorð vinnuveitanda
 • 12 síðustu launaseðlar (hægt að sækja af heimabanka eða hjá atvinnurekanda)
 • Staðfesting frá RSK um nýtingu persónuafsláttar (þjónustuvefur RSK.IS)
 • Læknisvottorð sem staðfestir óvinnufærni á því tímabili sem sótt er um sjúkradagpeninga.

Athugið að mjög mikilvægt er að umsókn og fylgiskjölum vegna dagpeninga sé skilað eigi síðar en 20. þess mánaðar sem veikindarétti líkur.