Sjúkradagpeningar

 • Sjóðurinn greiðir bætur til sjóðfélaga í slysa- og veikindatilfellum eftir því sem nánar er mælt fyrir í þessum reglum. Sjóðurinn styrkir einnig fyrirbyggjandi aðgerðir á sviði heilsueflingar og forvarnir gegn sjúkdómum sbr. lið 5.

 • Rétt til dagpeninga eða styrks úr sjóðnum eiga þeir sem aðild eiga að sjóðnum og njóta veikindaréttar samkvæmt gr. 2.2.1 í samkomulagi BSRB um veikindarétt enda hafi verið greitt vegna þeirra í sjóðinn a.m.k. 6 mánuði fyrir styrkveitingu.

 • Dagpeningar greiðast úr sjóðnum með eftirfarandi hætti:
  • Dagpeningar greiðast frá þeim tíma sem samnings-/lögbundinni launagreiðslu frá atvinnurekanda lýkur.
  • Upphæð dagpeninga skal vera 80% af meðal heildarlaunum síðustu 12 mánuði. Sé starfstími skemmri skal miðað við meðaltal launa þann tíma.
  • Heimilt er að greiða dagpeninga hlutfallslega ef sjóðfélagi getur ekki vegna veikinda unnið fulla vinnu samkvæmt læknisráði.
  • Heimilt er að greiða dagpeninga í allt að 60 daga vegna langvarandi veikinda maka eða barna sjóðfélaga enda missi hann launatekjur vegna þeirra. Sjóðfélagi skal þó hafa náð eins árs sjóðsaðild til að njóta þessarar heimildar.

 • Réttur sjóðfélaga til dagpeninga á hverjum 12 mánuðum er:
  • Starfstími 6 til 12 mánuðir, 45 dagar.
  • Starfstími lengri en 12 mánuðir, 90 dagar, þó þannig að samanlagt greiðslutímabil vinnuveitanda og sjóðsins verði aldrei lengra en 360 dagar. Þá er heimilt að greiða dagpeninga í allt að 45 daga til þeirra sem hafa lokið 360 daga veikindarétti hjá launagreiðanda.

ATH!
Þegar sótt er um dagpeninga þurfa eftirfarandi gögn að fylgja:

 • Vottorð vinnuveitanda
 • 12 síðustu launaseðlar (hægt að sækja af heimabanka eða hjá atvinnurekanda)
 • Staðfesting frá RSK um nýtingu persónuafsláttar (þjónustuvefur RSK.IS)
 • Læknisvottorð sem staðfestir óvinnufærni á því tímabili sem sótt er um sjúkradagpeninga.Dagpeningar greiðast ekki lengur en ráðningu starfsmanns er ætlað að standa

 • Veikindi sjóðfélaga
 • Veikindi maka eða barna