Allir styrkir

Hér getur þú séð og sótt um alla styrki hjá okkur

Sjóðsfélagar öðlast rétt til úthlutunar úr styrktarsjóði BSRB eftir 6 eða 12 mánaða iðgjaldagreiðslu.


 
 • 7. gr. undanþáguákvæði
  Sjóðstjórn er heimilt að víkja frá framangreindum reglum og veita styrk vegna sérstakra aðstæðna sem hafa í för með sér launamissi eða veruleg fjárútlát sjóðfélaga vegna veikinda hans sjálfs eða nánustu fjölskyldu.
 • Ættleiðingarstyrkur
  Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 fær styrk til ættleiðingar barns 200.000 kr. í eitt skipti. Þá fær sjóðfélagi styrk til tæknifrjóvgunar allt að 150.000 kr.
 • Dánarbætur

  Greiddur er 200.000 kr. styrkur vegna útfarar vegna þeirra sjóðfélaga sem verið hafaastarfandi a.m.k. 12 mánuði samfellt fyrir andlát.

  Greiddur er 200.000 kr. styrkur vegna útfarar fyrrverandi sjóðfélaga sem látið hafa af störfum og farið á ellilífeyri/örorkulífeyri á síðustu 5 árum og voru sjóðfélagar síðustu 12 mánuði samfellt fyrir starfslok.

  Greiddur er 100.000 kr. styrkur vegna útfarar sjóðfélaga sem farið hafa á ellilífeyri/örorkulífeyri eftir 1.1.2002 og voru sjóðfélagar síðustu 12 mánuði samfellt fyrir starfslok.

  Greiddur er 100.000 kr. styrkur vegna útfarar barna sjóðfélaga, börn eru 18 ára og yngri.

   

  Ath að til að sækja um dánarbætur þarf að skila "Yfirliti um framvindu skipta" eða "Tilkynning um framvindu skipta" frá Sýslumanni til sjóðsins. Sjóðurinn getur lagt inn á lögerfingja hins látna. Ekki er hægt að sækja um með rafrænum skilríkjum, best er að hafa samband við sjóðinn í síma 525-8380 eða senda tölvupóst á postur@styrktarsjodur.bsrb.is

 • Ferðastyrkur
  Sjóðurinn tekur þátt í ferðakostnaði sjóðfélaga sem þurfa að fara landshluta á milli til aðgerða eða rannsókna að læknisráði vegna þeirra sjálfra, maka þeirra og barna, enda hafi verið greitt vegna þeirra í sjóðinn í 6 mánuði af síðustu 12. Sækja verður um styrk til Tryggingastofnunar. Sé þeirri beiðni hafnað greiðir sjóðurinn 10.000 kr. fyrir 250 - 400 km akstur, 15.000 kr. fyrir 400 – 600 km akstur, 20.000 kr. fyrir 600 – 800 km akstur og 25.000 kr. fyrir 800 km akstur eða meira. Miðað er við ferðalag fram og til baka. Greitt verður að hámarki fyrir þrjár ferðir á hverju 12 mánaða tímabili. Sjóðstjórn er heimilt að víkja frá þessum viðmiðunum ef fyrir því liggja ríkar ástæður.
 • Glasafrjóvgun
  Sjóðfélagi sem hefur iðgjöld að minnsta kosti 12 af síðustu 24 mánuðum fær styrk til glasafrjóvgunar/tæknifrjóvgunar allt að 150.000 kr. á hverjum 24 mánuðum.
 • Fæðingarstyrkur

  Sjóðfélagi sem hefur verið starfandi síðustu 6 mánuði fyrir fæðingu barns og hefur gildan ráðningarsamning við upphaf fæðingarorlofs á rétt á styrk. Við útreikning upphæðar er miðað við greidd iðgjöld í sjóðinn síðustu 12 mánuði, ef iðgjaldaupphæð nær 33.300 kr. er styrkurinn 240.000 kr. Nái iðgjaldaupphæðin ekki þessu marki lækkar styrkurinn hlutfallslega miðað við inngreidd iðgjöld.

  ATH að til að fá fæðingarstyrk þá þarf að skila inn fæðingarvottorði barns frá Þjóðskrá Íslands.

 • Veikindi maka eða barna

  Heimilt er að greiða dagpeninga í allt að 60 daga vegna langvarandi veikinda maka eða barna sjóðfélaga enda missi hann launatekjur vegna þeirra. Sjóðfélagi skal þó hafa náð eins árs sjóðsaðild til að njóta þessarar heimildar.

  ATH!
  Þegar sótt er um dagpeninga þurfa eftirfarandi gögn að fylgja:

  • Vottorð vinnuveitanda
  • 12 síðustu launaseðlar (hægt að sækja af heimabanka eða hjá atvinnurekanda)
  • Staðfesting frá RSK um nýtingu persónuafsláttar (þjónustuvefur RSK.IS)
  • Læknisvottorð sem staðfestir óvinnufærni á því tímabili sem sótt er um sjúkradagpeninga.
 • Veikindi sjóðfélaga
  1. Sjóðurinn greiðir bætur til sjóðfélaga í slysa- og veikindatilfellum eftir því sem nánar er mælt fyrir  í þessum reglum. Sjóðurinn styrkir einnig fyrirbyggjandi aðgerðir á sviði heilsueflingar og forvarnir gegn sjúkdómum sbr. lið 5.
  2. Rétt til dagpeninga eða styrks úr sjóðnum eiga þeir sem aðild eiga að sjóðnum og njóta veikindaréttar samkvæmt gr. 2.2.1 í samkomulagi BSRB um veikindarétt enda hafi verið greitt vegna þeirra í sjóðinn a.m.k. 6 mánuði fyrir styrkveitingu.
  3. Dagpeningar greiðast úr sjóðnum með eftirfarandi hætti:
   1. Dagpeningar greiðast frá þeim tíma sem samnings-/lögbundinni launagreiðslu frá atvinnurekanda lýkur.
   2. Upphæð dagpeninga skal vera 80% af meðal heildarlaunum síðustu 12 mánuði. Sé starfstími skemmri skal miðað við meðaltal launa þann tíma.
   3. Heimilt er að greiða dagpeninga hlutfallslega ef sjóðfélagi getur ekki vegna veikinda unnið fulla vinnu samkvæmt læknisráði.
   4. Heimilt er að greiða dagpeninga í allt að 60 daga vegna langvarandi veikinda maka eða barna sjóðfélaga enda missi hann launatekjur vegna þeirra. Sjóðfélagi skal þó hafa náð eins árs sjóðsaðild til að njóta þessarar heimildar.
  4. Réttur sjóðfélaga til dagpeninga á hverjum 12 mánuðum er:
   1. Starfstími 6 til 12 mánuðir, 45 dagar.
   2. Starfstími lengri en 12 mánuðir, 90 dagar, þó þannig að samanlagt greiðslutímabil vinnuveitanda og sjóðsins verði aldrei lengra en 360 dagar. Þá er heimilt að greiða dagpeninga í allt að 45 daga til þeirra sem hafa lokið 360 daga veikindarétti hjá launagreiðanda.

  Dagpeningar greiðast ekki lengur en ráðningu starfsmanns er ætlað að standa.

  Varðandi dagpeninga til atvinnulausra

  Í 12. grein reglna sjóðsins sem varða sjóðsaðild segir eftirfarandi:
  Atvinnulausir sem greiða félagsgjald til stéttarfélaga sem eiga aðild að sjóðnum geta sótt
  um styrki skv. eftirtöldum greinum: 5a, 5b, 5d, 5h og 6.gr. Atvinnulausir ávinna sér ekki rétt
  á meðan á atvinnuleysi stendur en viðhalda þeim rétti sem þeir höfðu þegar þeir voru í
  starfi. Missi atvinnulausir bætur vegna veikinda getur sjóðurinn styrkt þá sem svarar 100%
  af atvinnuleysisbótum í allt að 45 daga.

  ATH!
  Þegar sótt er um dagpeninga þurfa eftirfarandi gögn að fylgja:

  • Vottorð vinnuveitanda
  • 12 síðustu launaseðlar (hægt að sækja af heimabanka eða hjá atvinnurekanda)
  • Staðfesting frá RSK um nýtingu persónuafsláttar (þjónustuvefur RSK.IS)
  • Læknisvottorð sem staðfestir óvinnufærni á því tímabili sem sótt er um sjúkradagpeninga.
 • Tannlæknakostnaður

  Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 getur sótt um styrk vegna tannlæknakostnaðar. Styrkurinn nemur 50% af kostnaði sem fer umfram 50.000 kr. á 24 mánaða tímabili, þó að hámarki 150.000 kr. Réttur til styrkja stofnast ekki aftur fyrr en 12 mánuðir eru liðnir frá því að 24 mánaða tímabilinu lýkur.

  Hægt er að sækja um styrkinn oftar en einu sinni á 24 mánaða tímabili. Kvittanir/aðgerðardagsetningar mega aldrei vera eldri en 12 mánaða gamlar.

 • Sjónlagsaðgerð
  Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 fær styrk til sjónlagsaðgerðar/augasteinsaðgerða á öðru auga 50.000 kr. eða 100.000 kr. fyrir bæði augu.
 • Heyrnartæki
  Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 getur sótt um styrk vegna kaupa á heyrnartækjum. Styrkurinn nemur 50% af kostnaði sem fer umfram 50.000 kr., þó að hámarki 150.000 kr. Styrkurinn miðast við kaup á tveimur tækjum á 36 mánaða tímabili.
 • Gleraugnakaup
  Sjóðfélagi fær styrk til gleraugnakaupa einu sinni á hverjum 36 mánuðum. Styrkurinn nemur 50% af kostnaði sem fer umfram 45.000 kr., þó að hámarki 40.000 kr.
 • Hjartavernd
  Sjóðfélagi fær styrk til skoðunar hjá Hjartavernd og Heilsuvernd allt að 20.000 kr. einu sinni á ári.
 • Krabbameinsleit í ristli eða blöðruhálskirtli
  Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk til krabbameinsleitar tvisvar sinnum á almanaksári, allt að 4700 kr. fyrir hvora skoðun. Komi til framhaldsrannsóknar er veittur styrkur allt að 10.000 kr. Sjóðfélagi fær styrk til krabbameinsskoðunar í ristli og blöðruhálskirtli að hámarki 10.000 kr
 • Krabbameinsleit framhald
  Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk til krabbameinsleitar tvisvar sinnum á almanaksári, allt að 4700 kr. fyrir hvora skoðun. Komi til framhaldsrannsóknar er veittur styrkur allt að 10.000 kr. Sjóðfélagi fær styrk til krabbameinsskoðunar í ristli og blöðruhálskirtli að hámarki 10.000 kr.
 • Krabbameinsleit
  Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk til krabbameinsleitar tvisvar sinnum á almanaksári, allt að 4700 kr. fyrir hvora skoðun. Komi til framhaldsrannsóknar er veittur styrkur allt að 10.000 kr. Sjóðfélagi fær styrk til krabbameinsskoðunar í ristli og blöðruhálskirtli að hámarki 10.000 kr.
 • Dvöl á Heilustofnum
  Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 fær styrk til meðferðar hjá heilsustofnunum og heilsuhótelum. Greiddar eru 2.500 kr. á dag fyrir allt að 42 daga á ári.
 • Sálfræði/félagsráðgjöf
  Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 fær styrk vegna meðferðar hjá eftirtöldum viðurkenndum meðferðaraðilum: Félagsráðgjafa, fjölskylduráðgjafa eða sálfræðingi. Greiddur er helmingur reiknings (þess hluta sem sjóðfélaginn greiðir), þó að hámarki 80.000 kr. á ári. 
 • Sjúkraþjálfun, sjúkranudd og fleira

  Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 6 mánuði af síðustu 12 fær styrk til sjúkraþjálfunar, sjúkranudds, nálastungumeðferðar, hnykklækninga (kírópraktor) og iðjuþjálfunar.

  Sjóðurinn greiðir allt að 25 skipti og 2500 kr. fyrir hvert skipti.

  Einnig þjálfun hjá Hjarta-og lungnastöðinni eða sambærilegum stofnunum. Reikningar mega ekki  vera eldri en ársgamlir þegar sótt er um styrkinn.

 • Líkamsrækt
  Sjóðfélagi sem hefur verið félagsmaður í 12 mánuði af síðustu 24 mánuðum, fær styrk að hámarki  23.000 kr. á ári samkvæmt reikningi frá eftirtöldum aðilum. Líkamsræktarstöðvum, sundstöðum, skíðastöðum eða íþróttafélagi Einnig heilsurækt sem telst sambærileg að dómi sjóðstjórnar. Sjóðurinn veitir ekki styrki vegna kaupa á gatakortum.